• גוונים – תכנית ישראלית

    מרכז פיס למוסיקה רעננה, רח' עציון 48 רעננה