• צלילים מהמסך והבמה

    אודיטוריום רוזין, יחיאל דב דרזנר, תל אביב יפו