• הזהו אדם?

    אולם בני ציון, אנו - מוזיאון העם היהודי