הפעילות עם הקהילה ולמענה מהווה חלק חשוב ומיוחד בחיי מקהלות מורן. מטרת העל החברתית שלנו היא פיתוח המצוינות המוסיקלית, כמנוף לקירוב אוכלוסיות טעונות טיפוח אל לב הקהילה.

שש מקהלות: "קטנטני מורן", "צעירי מורן" "מקהלת מורן" "הורי מורן" "אנסמבל זמרי מורן" "ואנסמבל ססיליה", משלבות מצוינות בשירה בפעילות מגוונת למען הקהילה יחד עם ילדים ובני נוער בסיכון, עם נוער בצרכים מיוחדים, ילדים חולי סרטן בבית החולים שניידר, פעילות עם הגיל השלישי, "מעון אור" בנתניה וכל הרצף של אנשים וילדים בקרב הצרכים המיוחדים. בכל מקהלה נמצאים עשרות ילדים ומבוגרים.

המקהלות פועלות לאורך שנים למען יצירת חוויה משותפת המהווה מקור לשמחה ולאופטימיות, שילוב בין אוכלוסיות שונות, חינוך לאזרחות טובה ותרומה לקהילה ולזולת. כל אחת מהמקהלות משלבת בפעילותה השוטפת קבוצה בעלת ייחוד מהקהילה. לכל קבוצה נכתבים שירים ויצירות מקוריות.

 השירה מאפשרת ויוצרת קשר בלתי אמצעי בין הזמרים, פותחת לבבות ומחברת ביניהם.

 

המקהלות בשיתוף המקהלות בעלי הצרכים המיוחדים הוזמנו לא פעם במסגרת אירועי מפקחים ומנהלים במשרד החינוך כדגם להשראה ולדרך חינוכית, באירועים של משרד הרווחה ובבינייני האומה בירושלים באירועים לאומיים.