• מקהלה עליזה- מקהלת צעירי מורן ונורית הירש

    תיאטרון גבעתיים, ליא קניג, גבעתיים, ישראל